News

新本社社屋および新本社工場建設状況(2017/3~2017/10)

・工場北西から撮影 更新日10/5
2017/2/2 撮影(工事開始前)
sagyomae.jpg

2017/3/22 撮影(テント倉庫解体)

20170322-1.jpg

2017/5/22 撮影(トラックヤード解体)
20170522-1.jpg

2017/9/1 撮影(鉄骨工事 開始)
20170901-1.jpg

2017/9/8撮影(鉄骨工事 東部分 半分完成)
20170908-1.jpg

2017/9/13 撮影(鉄骨工事 東部分 完成)
20170913-1.jpg

2017/9/29 撮影(鉄骨工事 中央部分 半分完成)
20170929-1.jpg

2017/10/3 撮影(鉄骨工事 中央部分 完成)
20171003-1.jpg

新着情報